คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

alive

ตรงข้ามกับ dead

หมวดหมู่ dead

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary alive แปลว่า:

  1. (adv) ทั้งเป็น

  2. (adj) มีชีวิตชีวา

  3. (adj) มีชีวิตอยู่, ยังอยู่, อยู่, ยังคงอยู่

  4. (adj) รู้ (ถึงอันตราย), ระวังตัว

  5. (adj) เต็มไปด้วย

  6. (adj) เป็น

 ภาพประกอบ

  • alive เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน alive ตรงข้ามกับ dead หมวด dead

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

accept accident achieve admit advance after amateur angel argue arrive arrogant dead

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "alive"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่