ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "awake"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    awake

    ความหมายตรงข้ามกับ asleep

    ความหมายตรงข้ามกับ asleep

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "awake"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
alertasleep
asleepawake

คำศัพท์ หมวด "asleep" เหมือนกับ "awake"   ได้แก่