ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "attractive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    attractive

    ความหมายตรงข้ามกับ repulsive

    ความหมายตรงข้ามกับ repulsive

    Listen to voicemalefemale