คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

attractive

ตรงข้ามกับ repulsive

หมวดหมู่ repulsive 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary attractive แปลว่า:

  1. มีเสน่ห์

  2. น่ามอง

  3. มีเสน่ห์ดึงดูด

  4. มโนชญ์

  5. เป็นที่ดึงดูด

 ภาพประกอบ

  • attractive

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "attractive"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่