ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "attract"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    attract

    ความหมายตรงข้ามกับ repel

    ความหมายตรงข้ามกับ repel

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "repel" เหมือนกับ "attract"   ได้แก่