คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

above

ตรงข้ามกับ below

หมวดหมู่ below 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary above แปลว่า:

 1. ที่มีอำนาจมากกว่า

 2. ข้างบน, เหนือ

 3. เหนือกว่า, สูงกว่า

 4. มากกว่า

 5. เหนือกว่า, สูงกว่า

 6. ข้างต้น

 7. ข้างบน

 8. ดังกว่าเสียงอื่น

 9. ดีเกินกว่า

 10. ยากเกินกว่า

 11. ด้านเหนือ, ในทิศเหนือ

 ภาพประกอบ

 • above

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "above"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่