ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "important"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    important

    ความหมายตรงข้ามกับ trivial

    ความหมายตรงข้ามกับ trivial

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "trivial" เหมือนกับ "important"   ได้แก่