ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "imitation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    imitation

    ความหมายตรงข้ามกับ genuine

    ความหมายตรงข้ามกับ genuine

    Listen to voicemalefemale