คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

imitation

ตรงข้ามกับ genuine

หมวดหมู่ genuine

EN-TH Dictionary imitation แปลว่า:

  1. (n) การทำตาม

  2. (n) การเลียนแบบ, การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ

  3. (n) การเอาอย่าง

  4. (n) ของเลียนแบบ, ของปลอม

 ภาพประกอบ

  • imitation เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน imitation ตรงข้ามกับ genuine หมวด genuine

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

ignorance immense impolite imprison increase indefinite inflexible inner inside interesting

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "imitation"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่