Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms flexible

Antonyms FLEXIBLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms FLEXIBLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms flexible

Antonyms FLEXIBLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. inflexible
    ตรงข้ามกับ flexible
  2. rigid
    ตรงข้ามกับ flexible

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms flexible"