Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms lax

Antonyms LAX ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms LAX ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms lax

Antonyms LAX ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. inflexible
    ตรงข้ามกับ lax
  2. rigid
    ตรงข้ามกับ lax

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms lax"