EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

imprison

V

แปลว่า จำคุก

ตัวอย่าง ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี

เพิ่มเติม ลงโทษด้วยวิธีขัง

Posted on by Admin

แปลว่า ติดคุก

ตัวอย่าง เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว

เพิ่มเติม ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า จองจำ

ตัวอย่าง นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน

เพิ่มเติม ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง

Posted on by Admin

แปลว่า ถูกจำ

ตัวอย่าง เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนจีนถูกจำเป็นแถว

เพิ่มเติม ถูกขังคุก

Posted on by Admin

แปลว่า คุมขัง

ตัวอย่าง พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ

Posted on by Admin

แปลว่า ขัง

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว

เพิ่มเติม กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล

Posted on by Admin

VT

แปลว่า จำคุก, กักขัง, คุมขัง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขัง หมายถึง:

 1. ก. ให้อยู่ในที่ล้อมเช่นกรง คอก หรือเล้า เป็นต้น, ให้อยู่ในที่ซึ่งกันไว้ เช่น ขังนํ้า; (กฎ) กักขังจําเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล.

พจนานุกรมไทย คุมขัง หมายถึง:

 1. (กฎ) ก. คุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง หรือจำคุก.

พจนานุกรมไทย จองจำ หมายถึง:

 1. ก. ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตะรางเป็นต้น, จําจอง ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย จำคุก หมายถึง:

 1. (กฎ) น. โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้เอาตัวผู้ต้องโทษไปคุมขังไว้ในเรือนจำ.

 ภาพประกอบ

 • imprison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ imprison แปลว่า จำคุก ประเภท V ตัวอย่าง ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี เพิ่มเติม ลงโทษด้วยวิธีขัง หมวด V
 • imprison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ imprison แปลว่า ติดคุก ประเภท V ตัวอย่าง เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว เพิ่มเติม ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย หมวด V
 • imprison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ imprison แปลว่า จองจำ ประเภท V ตัวอย่าง นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน เพิ่มเติม ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง หมวด V
 • imprison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ imprison แปลว่า ถูกจำ ประเภท V ตัวอย่าง เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนจีนถูกจำเป็นแถว เพิ่มเติม ถูกขังคุก หมวด V
 • imprison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ imprison แปลว่า จำคุก, กักขัง, คุมขัง ประเภท VT หมวด VT
 • imprison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ imprison แปลว่า คุมขัง ประเภท V ตัวอย่าง พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ หมวด V
 • imprison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ imprison แปลว่า ขัง ประเภท V ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว เพิ่มเติม กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "imprison"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"