Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms perceive

Antonyms PERCEIVE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms perceive

Antonyms PERCEIVE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ignorance
    ตรงข้ามกับ perceive

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms perceive"