ภาษาอังกฤษ safe, safe!

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

safe

N

แปลว่า ตู้เซฟ

ตัวอย่าง อารามที่จะไปถึงบ้านโดยเร็วเขาเลยลืมปิดตู้เซฟ

เพิ่มเติม ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรม หรืออัคคีภัย

Posted on by Admin

แปลว่า ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ

Posted on by Admin

แปลว่า ตู้นิรภัย

Posted on by Admin

แปลว่า ตู้นิรภัย

ตัวอย่าง ของมีค่าทั้งหมดของเขาฝากไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร

เพิ่มเติม ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรม หรืออัคคีภัย

Posted on by Admin

แปลว่า ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ปลอดภัย, ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล)

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตู้นิรภัย หมายถึง:

  1. [-นิระ-] น. ตู้ที่ทําขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรมหรืออัคคีภัย.

ภาษาอังกฤษ

safe!

SL

แปลว่า ดี!, เห็นด้วย, ตกลง, โอเค

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • safe
  • safe
  • safe
  • safe
  • safe!
  • safe
  • safe
  • safe

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "safe"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"