EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

survive

V

แปลว่า รอดตาย

Posted on by Admin

แปลว่า เอาตัวรอด

ตัวอย่าง ผู้ต้องหารับสารภาพกับตำรวจเพื่อเอาตัวรอดแล้วเปิดเผยผู้บงการตัวจริงให้ตำรวจรู้

เพิ่มเติม รักษาตัวให้รอดจากอันตราย

Posted on by Admin

แปลว่า รอดชีวิต

ตัวอย่าง การปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้รอดชีวิต หรือลดอันตรายลงได้มากก่อนที่แพทย์จะมาถึง

เพิ่มเติม เอาชีวิตรอด, ไม่เสียชีวิต

Posted on by Admin

แปลว่า มีชีวิตรอด

ตัวอย่าง เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้

Posted on by Admin

แปลว่า รอด

ตัวอย่าง สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล

Posted on by Admin

แปลว่า มีชีวิตรอด

ตัวอย่าง เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้

Posted on by Admin

VT

แปลว่า มีชีวิตสืบต่อ, คงอยู่ต่อไป, รอดชีวิตอยู่, มีอายุยืนกว่า

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ดำรงอยู่, มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รอด หมายถึง:

 1. น. ไม้ที่สอดรูเสาทั้งคู่สําหรับรับกระดานพื้นเรือน.

 2. ก. พ้นไป, ปลอดจาก, เช่น รอดอันตราย, บางทีหมายความว่า ผ่านพ้นภัยอันตรายหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาได้ เช่น เครื่องบินตกรอดมาได้ รอดจากถูกครูตี. ว. ถึงจุดหมายปลายทาง เช่น ไปรอด, ถึง เช่น ตลอดรอดฝั่ง.

 3. น. ชื่อพระเครื่องชนิดหนึ่งของลําพูน เรียกว่า พระรอด.

พจนานุกรมไทย รอดชีวิต หมายถึง:

 1. ก. เอาชีวิตรอด, ไม่เสียชีวิต, เช่น ไปรบคราวนี้รอดชีวิตมาได้.

พจนานุกรมไทย รอดตาย หมายถึง:

 1. ก. ผ่านพ้นความตายมาได้, เอาชีวิตรอดมาได้.

พจนานุกรมไทย เอาตัวรอด หมายถึง:

 1. ก. รักษาตัวให้พ้นจากความยากลำบาก, หลบหลีกปัญหายุ่งยากไปได้.

 ภาพประกอบ

 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า รอดตาย ประเภท V หมวด V
 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า เอาตัวรอด ประเภท V ตัวอย่าง ผู้ต้องหารับสารภาพกับตำรวจเพื่อเอาตัวรอดแล้วเปิดเผยผู้บงการตัวจริงให้ตำรวจรู้ เพิ่มเติม รักษาตัวให้รอดจากอันตราย หมวด V
 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า รอดชีวิต ประเภท V ตัวอย่าง การปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้รอดชีวิต หรือลดอันตรายลงได้มากก่อนที่แพทย์จะมาถึง เพิ่มเติม เอาชีวิตรอด, ไม่เสียชีวิต หมวด V
 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า มีชีวิตสืบต่อ, คงอยู่ต่อไป, รอดชีวิตอยู่, มีอายุยืนกว่า ประเภท VT หมวด VT
 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า ดำรงอยู่, มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด ประเภท VI หมวด VI
 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า มีชีวิตรอด ประเภท V ตัวอย่าง เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ หมวด V
 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า รอด ประเภท V ตัวอย่าง สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล หมวด V
 • survive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ survive แปลว่า มีชีวิตรอด ประเภท V ตัวอย่าง เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "survive"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"