Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms die

Antonyms DIE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms DIE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms die

Antonyms DIE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. live
    ตรงข้ามกับ die
  2. survive
    ตรงข้ามกับ die

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms die"