คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

limited

ตรงข้ามกับ boundless

หมวดหมู่ boundless 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary limited แปลว่า:

  1. บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )

  2. ที่ถูกจำกัด

  3. ที่มีขอบเขต, ที่มีขีดขั้น

 ภาพประกอบ

  • limited

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "limited"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่