คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

first

ตรงข้ามกับ last

หมวดหมู่ last 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ final

หมวดหมู่ final 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary first แปลว่า:

 1. ที่หนึ่ง, หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง

 2. อาทึก

 3. อย่างแรก, ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก

 4. เอก

 5. ปฐม

 6. แรก

 7. คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง

 8. แรกเริ่ม

 9. ที่หนึ่ง

 ภาพประกอบ

 • first
 • first

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "first"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่