EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

first

ADJ

แปลว่า ที่หนึ่ง, หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า อาทึก

เพิ่มเติม เป็นที่ต้น, ก่อน, แรก, เบื้องต้น

Posted on by Admin

แปลว่า เอก

ตัวอย่าง วัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดจอมทอง

Posted on by Admin

แปลว่า ปฐม

ตัวอย่าง พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

Posted on by Admin

แปลว่า แรก

ตัวอย่าง นักท่องเที่ยวบางคนเพิ่งเคยมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้นกับความสวยงามของทัศนียภาพ

เพิ่มเติม มาก่อนเพื่อน

Posted on by Admin

แปลว่า แรกเริ่ม

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า อย่างแรก, ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก

Posted on by Admin

แปลว่า ที่หนึ่ง

ตัวอย่าง การเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นที่หนึ่งของนักศึกษา

Posted on by Admin

N

แปลว่า คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อาทึก หมายถึง:

 1. ว. เป็นที่ต้น, ก่อน, แรก, เบื้องต้น. (ป. อาทิก).

พจนานุกรมไทย แรก หมายถึง:

 1. ว. ก่อนเพื่อน, ก่อนผู้อื่นหรือสิ่งอื่นทั้งหมด, เช่น ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ มาถึงเป็นคนแรก ลูกคนแรก วันแรกของเดือน, เริ่ม เช่น แรกนา คือ เริ่มลงมือทำนา แรกรุ่น คือ เริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น, หัวที เช่น แรกเกิด แรกพบ แรกเห็น, เดิมที เช่น แต่แรกเริ่ม, เพิ่งมีเป็นครั้งแรก เช่น มะม่วงแรกออกผล. น. ต้น, เดิมที.

 ภาพประกอบ

 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า ที่หนึ่ง, หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า อาทึก ประเภท ADJ เพิ่มเติม เป็นที่ต้น, ก่อน, แรก, เบื้องต้น หมวด ADJ
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า อย่างแรก, ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก ประเภท ADV หมวด ADV
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า เอก ประเภท ADJ ตัวอย่าง วัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดจอมทอง หมวด ADJ
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า ปฐม ประเภท ADJ ตัวอย่าง พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หมวด ADJ
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า แรก ประเภท ADJ ตัวอย่าง นักท่องเที่ยวบางคนเพิ่งเคยมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้นกับความสวยงามของทัศนียภาพ เพิ่มเติม มาก่อนเพื่อน หมวด ADJ
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง ประเภท N หมวด N
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า แรกเริ่ม ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • first แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ first แปลว่า ที่หนึ่ง ประเภท ADV ตัวอย่าง การเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นที่หนึ่งของนักศึกษา หมวด ADV

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "first"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"