Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms first

Antonyms FIRST ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms FIRST ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms first

Antonyms FIRST ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. final
    ตรงข้ามกับ first
  2. last
    ตรงข้ามกับ first
  3. ultimate
    ตรงข้ามกับ first

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms first"