ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "urge"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  urge

  ความหมายตรงข้ามกับ discourage

  ความหมายตรงข้ามกับ discourage

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  urge

  ความหมายตรงข้ามกับ deter

  ความหมายตรงข้ามกับ deter

 • 3/3

  urge

  ความหมายตรงข้ามกับ opposed

  ความหมายตรงข้ามกับ opposed

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "urge"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
discourageencourage
encouragediscourage