Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms deter

Antonyms DETER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms deter

Antonyms DETER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. encourage
    ตรงข้ามกับ deter
  2. urge
    ตรงข้ามกับ deter

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms deter"