คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

upright

ตรงข้ามกับ upside-down

หมวดหมู่ upside-down 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary upright แปลว่า:

  1. การตั้งขึ้น

  2. ที่ตั้งขึ้น, ที่ตั้งตรง

  3. ในสภาพที่ตั้งขึ้น, ในสภาพที่ตั้งตรง

 ภาพประกอบ

  • upright

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "upright"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่