ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "upright"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    upright

    ความหมายตรงข้ามกับ upside-down

    ความหมายตรงข้ามกับ upside-down

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "upside-down" เหมือนกับ "upright"   ได้แก่