คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

right-side-up

ตรงข้ามกับ upside-down

หมวดหมู่ upside-down 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary right-side-up แปลว่า:

  1. ที่ถูกด้าน, ที่วางด้านบนขึ้น

 ภาพประกอบ

  • right-side-up

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "right-side-up"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่