คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

union

ตรงข้ามกับ separation

หมวดหมู่ separation

EN-TH Dictionary union แปลว่า:

  1. (n) การจับคู่

  2. (n) การรวมตัวกัน, การรวมกัน

  3. (n) การสมรส, ชีวิตการสมรส, การมีเรือน

  4. (n) จำนวนทั้งหมด

  5. (adj) รวมกัน, ซึ่งเป็นพวกกัน

  6. (n) สหพันธ์

  7. (n) สหภาพ

  8. (n) สหภาพ, สหพันธ, สมาคม

  9. (n) สหภาพแรงงาน, สหพันธ์แรงงาน

 ภาพประกอบ

  • union เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน union ตรงข้ามกับ separation หมวด separation

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

ultimate understand up upright upset urge us

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "union"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่