Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms opposed

Antonyms OPPOSED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms opposed

Antonyms OPPOSED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. encourage
    ตรงข้ามกับ opposed
  2. urge
    ตรงข้ามกับ opposed

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms opposed"