EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

export

ADJ

แปลว่า ส่งออก

ตัวอย่าง ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย

เพิ่มเติม เกี่ยวกับการส่งออกไปภายนอก

แปลว่า ขาออก

ตัวอย่าง ประเทศไทยส่งข้าวเป็นสินค้าขาออกไปขายยังต่างประเทศ

เพิ่มเติม ที่ส่งออกนอกประเทศ

N

แปลว่า การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ

V

แปลว่า ส่งออก

ตัวอย่าง ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าต้องผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้มากว่าเดิม 20 เปอร์เซ็นต์

เพิ่มเติม ส่งออกไปภายนอก

VI

แปลว่า ส่งออก, ส่ง (สินค้า) ออก

VT

แปลว่า ส่งออก, ส่ง (สินค้า) ออก

 ภาพประกอบ

  • export แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ export แปลว่า ส่งออก ประเภท ADJ ตัวอย่าง ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย เพิ่มเติม เกี่ยวกับการส่งออกไปภายนอก หมวด ADJ
  • export แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ export แปลว่า การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ประเภท N หมวด N
  • export แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ export แปลว่า ส่งออก ประเภท V ตัวอย่าง ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าต้องผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้มากว่าเดิม 20 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มเติม ส่งออกไปภายนอก หมวด V
  • export แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ export แปลว่า ส่งออก, ส่ง (สินค้า) ออก ประเภท VI หมวด VI
  • export แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ export แปลว่า ขาออก ประเภท ADJ ตัวอย่าง ประเทศไทยส่งข้าวเป็นสินค้าขาออกไปขายยังต่างประเทศ เพิ่มเติม ที่ส่งออกนอกประเทศ หมวด ADJ
  • export แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ export แปลว่า ส่งออก, ส่ง (สินค้า) ออก ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even exchange export duty Export-Import Bank of Thailand export manager export officer

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "export"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"