คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

contract

ตรงข้ามกับ expand

หมวดหมู่ expand 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary contract แปลว่า:

 1. สนธิสัญญา

 2. ย่อ, สรุป

 3. หนังสือสัญญา

 4. การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม

 5. เกร็ง

 6. นิติกรรมสัญญา

 7. จัดงานแต่งงาน

 8. สัญญาจ้าง

 9. การสัญญา

 10. ทำให้หดตัว

 11. ทำสัญญา

 12. กระแหม่ว

 13. หด, หดตัว

 14. สัญญา

 15. การทำสัญญา

 16. ข้อตกลง, สัญญา

 17. ติดโรค, ติดเชื้อ, ติด

 18. ทำสัญญา

 ภาพประกอบ

 • contract

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "contract"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่