ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "contract"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    contract

    ความหมายตรงข้ามกับ expand

    ความหมายตรงข้ามกับ expand

    Listen to voicemalefemale