ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "construction"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  construction

  ความหมายตรงข้ามกับ destruction

  แปลว่า การก่อสร้าง

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า การทำลาย

  ความหมายตรงข้ามกับ destruction

  Listen to voicemalefemale