EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

exit

N

แปลว่า ทางออก

ตัวอย่าง หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ๆ กับทางออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำ

เพิ่มเติม ประตูที่ให้ออก

แปลว่า ทางออก

แปลว่า ประตูออก

ตัวอย่าง ขโมยวิ่งหนีไปทางประตูออก

แปลว่า การออกไป, การจากไป

แปลว่า ความตาย (คำทางการ)

VT

แปลว่า ออกจาก, จากไป, ออกจาก

แปลว่า จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

VI

แปลว่า จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

แปลว่า ออกไปจาก, จากไป, ออกจาก

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย exit

  1. ทางออก หมายถึง (สํา) น. ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา.

 ภาพประกอบ

  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า ทางออก ประเภท N ตัวอย่าง หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ๆ กับทางออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำ เพิ่มเติม ประตูที่ให้ออก หมวด N
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า ทางออก ประเภท N หมวด N
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า ออกจาก, จากไป, ออกจาก ประเภท VT หมวด VT
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภท VT หมวด VT
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า ประตูออก ประเภท N ตัวอย่าง ขโมยวิ่งหนีไปทางประตูออก หมวด N
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภท VI หมวด VI
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า ออกไปจาก, จากไป, ออกจาก ประเภท VI หมวด VI
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า การออกไป, การจากไป ประเภท N หมวด N
  • exit แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ exit แปลว่า ความตาย (คำทางการ) ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other emergency exit enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "exit"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"