ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "even now"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  even now

  แปลว่า ป่านนี้

  ตัวอย่าง เพราะไทยเราฟื้นตัวกลับมีอิสรภาพ มิฉะนั้นป่านนี้จะไม่มีพงศาวดารเลย

  เพิ่มเติม ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้

  ประเภท ADV

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  even now

  แปลว่า ยัก

  ตัวอย่าง ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา

  เพิ่มเติม คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง

  ประเภท AUX

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "even now"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
nowตอนนี้, ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้
evenสงบ, เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น