EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

ordinary

ADJ

แปลว่า ธรรมดา

ตัวอย่าง การถอดรองเท้าในบ้านเป็นสิ่งธรรมดาในประเทศไทย

Posted on by Admin

แปลว่า ธรรมดาๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า สามัญ

Posted on by Admin

แปลว่า เรียบๆ, ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น

Posted on by Admin

N

แปลว่า ของธรรมดา

ตัวอย่าง การตายเป็นของธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ธรรมดา หมายถึง:

  1. น. อาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติ เช่น การกิน การถ่ายเท การสืบพันธุ์ และการเสื่อมสลาย. ว. สามัญ, พื้น ๆ, ปรกติ, เช่น เป็นเรื่องธรรมดา. (ส. ธรฺมตา; ป. ธมฺมตา).

พจนานุกรมไทย สามัญ หมายถึง:

  1. [สามัน] ว. ปรกติ, ธรรมดา, เช่น ชนชั้นสามัญ คนสามัญ. (ป. สามญฺ; ส. สามานฺย).

 ภาพประกอบ

  • ordinary แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ordinary แปลว่า ธรรมดา ประเภท ADJ ตัวอย่าง การถอดรองเท้าในบ้านเป็นสิ่งธรรมดาในประเทศไทย หมวด ADJ
  • ordinary แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ordinary แปลว่า ธรรมดาๆ ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ordinary แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ordinary แปลว่า ของธรรมดา ประเภท N ตัวอย่าง การตายเป็นของธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน หมวด N
  • ordinary แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ordinary แปลว่า ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ordinary แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ordinary แปลว่า สามัญ ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ordinary แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ordinary แปลว่า เรียบๆ, ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น ประเภท ADJ หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ordinary"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"