ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "offend"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    offend

    ความหมายตรงข้ามกับ please

    ความหมายตรงข้ามกับ please

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "please" เหมือนกับ "offend"   ได้แก่