ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "worship"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    worship

    ความหมายตรงข้ามกับ detest

    ความหมายตรงข้ามกับ detest

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "worship"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
detestworship
admiredetest
hateworship

คำศัพท์ หมวด "detest" เหมือนกับ "worship"   ได้แก่