คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

worship

ตรงข้ามกับ detest

หมวดหมู่ detest 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary worship แปลว่า:

 1. พิธีบวงสรวง, พิธีสักการะบูชา, พิธีกราบไหว้

 2. กราบไหว้

 3. นมัสการ

 4. บูชา

 5. การบวงสรวง

 6. สักการะ, กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ

 7. สักการะ, กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ

 8. ปฏิบัติบูชา

 9. เคารพบูชา

 10. เทอดทูน

 11. สักการะบูชา

 12. นับถือ

 13. อัจนา

 14. สักการะ

 ภาพประกอบ

 • worship

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "worship"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่