Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms detest

Antonyms DETEST ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms DETEST ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms detest

Antonyms DETEST ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. admire
    ตรงข้ามกับ detest
  2. worship
    ตรงข้ามกับ detest

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms detest"