คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

work

ตรงข้ามกับ play

หมวดหมู่ play 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary work แปลว่า:

 1. งาน, การงาน

 2. เดิน

 3. ทำ

 4. ทำงาน

 5. ชิ้นงาน

 6. ที่ทำงาน

 7. ปฏิบัติงาน

 8. ทำงาน, ปฏิบัติงาน

 9. ออกกำลัง, ออกแรง

 10. ชิ้นงาน, ผลงาน

 11. ทำการ

 12. เป็นผลสำเร็จ, ประสบผลสำเร็จ

 13. ทำให้เป็นรูปร่าง, ปั้นรูป

 14. ทำงานทำการ

 15. ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน

 16. แรงงาน

 17. การงาน

 18. งานการ

 19. ทำการทำงาน

 20. ออกกำลัง, ออกแรง

 21. เวลางาน

 22. ทำให้ใช้การได้, ทำให้ทำงานได้

 23. ใช้การได้, ทำงานได้

 24. ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

 ภาพประกอบ

 • work

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "work"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่