ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "work"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    work

    ความหมายตรงข้ามกับ play

    ความหมายตรงข้ามกับ play

    Listen to voicemalefemale