คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

with

ตรงข้ามกับ without

หมวดหมู่ without 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary with แปลว่า:

  1. ต่อ

  2. เข้ากับ

  3. ด้วย

  4. กับ

  5. กับ

  6. กับ, ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย

  7. ต้าน, ถอน

 ภาพประกอบ

  • with

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "with"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่