ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "well"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    well

    ความหมายตรงข้ามกับ badly

    ความหมายตรงข้ามกับ badly

    Listen to voicemalefemale