คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

west

ตรงข้ามกับ east

หมวดหมู่ east 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary west แปลว่า:

 1. ทิศตะวันตก

 2. ทิศตะวันตก

 3. ประจิม

 4. ตะวันตก

 5. ปัจฉิม

 6. ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา, ประเทศทางตะวันตก

 7. จากทิศตะวันตก

 8. ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น

 9. ทางตะวันตก

 10. ซึ่งมาจากทิศตะวันตก, ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก

 11. ไปทางทิศตะวันตก

 12. ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก

 ภาพประกอบ

 • west

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "west"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่