คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

wet

ตรงข้ามกับ dry

หมวดหมู่ dry

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary wet แปลว่า:

 1. (n) ความเปียกชื้น

 2. (adj) ซึ่งขายแอลกอฮอล์ด้วย (คำไม่เป็นทางการ)

 3. (adj) ซึ่งยังไม่แห้งดี

 4. (adj) ซึ่งอนุญาตหรือสนับสนุนให้ผลิตหรือ่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

 5. (vt) ทำให้เปียก, ทำให้ชื้น, ทำให้ชุ่ม, ทำให้แฉะ

 6. (vt) ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม

 7. (n) ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

 8. (n) สภาพอากาศที่มีฝนตก, สภาพอากาศที่ชื้น

 9. (adj) เปียก

 10. (adj) เปียก, แฉะ, ชุ่มไปด้วยน้ำ, โชก, ชื้นแฉะ

 11. (adj) เปียกแฉะ

 12. (v) แฉะ

 13. (vi) ้เปียก, ้ชื้น, ชุ่ม, แฉะ

 ภาพประกอบ

 • wet เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน wet ตรงข้ามกับ dry หมวด dry

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

dry warm waste well west wicked wide win worship worth

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "wet"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่