ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "wet"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wet

    ความหมายตรงข้ามกับ dry

    ความหมายตรงข้ามกับ dry

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "dry" เหมือนกับ "wet"   ได้แก่