ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "wise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wise

    ความหมายตรงข้ามกับ foolish

    ความหมายตรงข้ามกับ foolish

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "wise"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
foolishwise
sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonablecrazy