ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "wisdom"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wisdom

    ความหมายตรงข้ามกับ foolishness

    ความหมายตรงข้ามกับ foolishness

    Listen to voicemalefemale