ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "waive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    waive

    ความหมายตรงข้ามกับ require

    ความหมายตรงข้ามกับ require

    Listen to voicemalefemale