ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "willing"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  willing

  ความหมายตรงข้ามกับ reluctant

  ความหมายตรงข้ามกับ reluctant

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  willing

  ความหมายตรงข้ามกับ involuntary

  ความหมายตรงข้ามกับ involuntary

คำศัพท์ หมวด "reluctant" เหมือนกับ "willing"   ได้แก่