ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "domestic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  domestic

  ความหมายตรงข้ามกับ foreign

  แปลว่า ภายในประเทศ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ต่างประเทศ

  ความหมายตรงข้ามกับ foreign

  Listen to voicemalefemale