คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

voluntary

ตรงข้ามกับ reluctant

หมวดหมู่ reluctant 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ involuntary

หมวดหมู่ involuntary 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary voluntary แปลว่า:

  1. ที่มีอำนาจในการเลือก, มีอิสระในการเลือก

  2. ด้วยความตั้งใจ, โดยเจตนา

  3. โดยธรรมชาติ

  4. โดยสมัครใจ, โดยอาสาสมัคร

  5. กิจกรรมอาสาสมัคร

 ภาพประกอบ

  • voluntary
  • voluntary

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "voluntary"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่