ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "voluntary"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  voluntary

  ความหมายตรงข้ามกับ reluctant

  ความหมายตรงข้ามกับ reluctant

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  voluntary

  ความหมายตรงข้ามกับ involuntary

  ความหมายตรงข้ามกับ involuntary

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "voluntary"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
compulsoryvoluntary
willingreluctant

คำศัพท์ หมวด "reluctant" เหมือนกับ "voluntary"   ได้แก่