ภาษาอังกฤษ

waive

VT

แปลว่า สละสิทธิ์

แปลว่า ระงับไว้ชั่วคราว

 ภาพประกอบ

  • waive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ waive แปลว่า สละสิทธิ์ ประเภท VT หมวด VT
  • waive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ waive แปลว่า ระงับไว้ชั่วคราว ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

waist walk back and forth wander water power wedding ceremony wet dream whale wilt wipe the sweat away witness worry wounded people

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "waive"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"