ภาษาอังกฤษ

wander

V

แปลว่า เถลไถล

ตัวอย่าง อย่าเถลไถลไปทางไหนให้มากนัก

เพิ่มเติม ไม่ตรงมาตรงไป เที่ยวแวะโน่นแวะนี่

Posted on by Admin

แปลว่า จร

ตัวอย่าง แม่ค้าหาบเร่จะจรไปทุกแห่งเพื่อขายสินค้า

เพิ่มเติม เดินทางไป

Posted on by Admin

แปลว่า พเนจร

ตัวอย่าง คนยากจนต้องร่อนเร่พเนจรไปทำมาหากินตามที่ต่างๆ

เพิ่มเติม ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ระเหินระหก

Posted on by Admin

แปลว่า ระหกระเหิน

ตัวอย่าง ชีวิตของเขาระหกระเหินไปหลังจากบิดาถึงแก่กรรม

เพิ่มเติม ด้นดั้นไปด้วยความลำบาก, เร่ร่อนไปด้วยความลำบากยากเย็น

Posted on by Admin

แปลว่า วอกแวก

ตัวอย่าง ขณะทำข้อสอบต้องมีสมาธินะ อย่าวอกแวกเป็นอันขาด

เพิ่มเติม ไม่มีสมาธิ, จิตใจไม่แน่นอน

Posted on by Admin

แปลว่า ท่อง

ตัวอย่าง สุชาติท่องไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้ว

Posted on by Admin

แปลว่า ซัดเซพเนจร

ตัวอย่าง ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว

เพิ่มเติม ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ซัดเซ

ตัวอย่าง ยายคนนี้ซัดเซมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว

เพิ่มเติม เที่ยวไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่

Posted on by Admin

แปลว่า ร่อนเร่

ตัวอย่าง เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน

เพิ่มเติม เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน

Posted on by Admin

แปลว่า ระเหเร่ร่อน

ตัวอย่าง เมื่อเขาตายลง คนที่หวังพึ่งเขาก็จะต้องระเหเร่ร่อน ยึดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้

เพิ่มเติม เร่ร่อนไป, ซัดเซไปตามทาง, อยู่ไม่เป็นที่

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เดินเล่น

Posted on by Admin

แปลว่า พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน, พูดหรือเขียนวกวนนอกเรื่อง, พูดนอกเรื่อง

Posted on by Admin

แปลว่า ขาดสมาธิ, ฝันกลางวัน

Posted on by Admin

แปลว่า เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, ร่อนเร่

Posted on by Admin

แปลว่า ออกนอกเส้นทาง

Posted on by Admin

แปลว่า ไปในทางที่คดเคี้ยว

Posted on by Admin

N

แปลว่า การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, ร่อนเร่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เถลไถล หมายถึง:

 1. [ถะเหฺลถะไหฺล] ว. ไม่ตรงไปตรงมาเที่ยวแวะโน่นแวะนี่.

พจนานุกรมไทย จร หมายถึง:

 1. [จอน] ดู จอน ๒.

พจนานุกรมไทย พเนจร หมายถึง:

 1. น. ผู้เที่ยวป่า, พรานป่า; โดยปริยายหมายความว่า ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย. (ป., ส. วเนจร).

พจนานุกรมไทย ระเหินระหก หมายถึง:

 1. ก. ด้นดั้นไปด้วยความลำบาก, เร่ร่อนไปด้วยความลำบากยากเย็น, ระหกระเหิน ก็ใช้.

พจนานุกรมไทย ระหกระเหิน หมายถึง:

 1. ก. ด้นดั้นไปด้วยความลําบาก, เร่ร่อนไปด้วยความลําบากยากเย็น, เช่น ชีวิตของเขาต้องระหกระเหินอยู่ตลอดเวลา, ระเหินระหก ก็ใช้.

พจนานุกรมไทย วอกแวก หมายถึง:

 1. ว. อาการที่จิตใจไม่จดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เวลาฟังครูสอนมีสิ่งรบกวนทำให้จิตใจวอกแวก.

พจนานุกรมไทย ท่อง หมายถึง:

 1. ก. เดินก้าวไปในนํ้า เช่น ท่องนํ้า; ว่าซํ้า ๆ ให้จําได้ เช่น ท่องหนังสือ.

พจนานุกรมไทย ซัดเซ หมายถึง:

 1. ก. เที่ยวไปไม่เป็นตําแหน่งแห่งที่.

พจนานุกรมไทย ร่อนเร่ หมายถึง:

 1. ก. เที่ยวเตร่ไปไม่เป็นกําหนดที่ทาง, เร่ร่อน หรือ เร่ร่าย ก็ว่า.

ภาพประกอบ

 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander
 • wander

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "wander แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"