EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

warm

ADJ

แปลว่า อุ่น, อบอุ่นสบาย

Posted on by Admin

แปลว่า อบอุ่น

ตัวอย่าง ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น

Posted on by Admin

แปลว่า อุ่น

ตัวอย่าง ยิ่งดึกอุณหภูมิบนภูเขาก็ยิ่งหนาวเย็น จนพวกเราต้องก่อไฟผิง เพื่อเอาไออุ่น

เพิ่มเติม ค่อนข้างร้อน, ไม่ร้อนไม่หนาว

Posted on by Admin

แปลว่า ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ), ที่เกือบจะตอบถูก

Posted on by Admin

แปลว่า รุม

ตัวอย่าง หลานยังตัวรุมๆ อยู่เลย อย่าเพิ่งให้ออกไปตากแดดตากลม

เพิ่มเติม อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้หรือจวนจะหาย แต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย

Posted on by Admin

แปลว่า อุ่นๆ

ตัวอย่าง ผู้ที่มีอาการท้องเสียควรดื่มน้ำชา หรือกาแฟอุ่นๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้สูบฉีดเลือดดีขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ที่เป็นมิตร, ที่มีไมตรีจิต

Posted on by Admin

แปลว่า ที่มีความกระตือรือร้น

Posted on by Admin

แปลว่า (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ทำให้อุ่น, ที่ป้องกันความหนาวเย็น

Posted on by Admin

แปลว่า ที่โกรธได้ง่าย, ที่อารมณ์เสียง่าย

Posted on by Admin

แปลว่า ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้อุ่นขึ้น, ทำให้อบอุ่น

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้มีความสุข

Posted on by Admin

VI

แปลว่า มีความกระตือรือร้น

Posted on by Admin

แปลว่า มีความเป็นมิตร, มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ

Posted on by Admin

แปลว่า อุ่นขึ้น

Posted on by Admin

N

แปลว่า สถานที่ที่อบอุ่น

Posted on by Admin

แปลว่า การทำให้อุ่นขึ้น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รุม หมายถึง:

 1. ก. อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามาทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ เช่น รุมตี รุมด่า แมลงวันรุมตอมเมล็ดทุเรียน, ประดังห้อมล้อมเข้ามา เช่น กลุ้มรุม รุมกันเข้าไปซื้อของ, ประดังกันเข้ามา เช่น โดนโรครุมเสียแย่; กรุ่นอยู่ภายในเพราะพิษไข้เป็นต้น เช่น เป็นไข้ร้อนรุมอยู่หลายวัน.

พจนานุกรมไทย อบอุ่น หมายถึง:

 1. ว. อุ่นสบาย; โดยปริยายหมายความว่า ปราศจากความว้าเหว่.

พจนานุกรมไทย อุ่น หมายถึง:

 1. ก. ทําให้ร้อน เช่น อุ่นแกง. ว. ค่อนข้างร้อน เช่น ตัวอุ่น, ไม่ร้อนนักไม่หนาวนัก เช่น อากาศอุ่น, อุ่น ๆ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า อุ่น, อบอุ่นสบาย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า อบอุ่น ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า อุ่น ประเภท ADJ ตัวอย่าง ยิ่งดึกอุณหภูมิบนภูเขาก็ยิ่งหนาวเย็น จนพวกเราต้องก่อไฟผิง เพื่อเอาไออุ่น เพิ่มเติม ค่อนข้างร้อน, ไม่ร้อนไม่หนาว หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ), ที่เกือบจะตอบถูก ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า รุม ประเภท ADJ ตัวอย่าง หลานยังตัวรุมๆ อยู่เลย อย่าเพิ่งให้ออกไปตากแดดตากลม เพิ่มเติม อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้หรือจวนจะหาย แต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ทำให้อุ่นขึ้น, ทำให้อบอุ่น ประเภท VT หมวด VT
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า อุ่นๆ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้ที่มีอาการท้องเสียควรดื่มน้ำชา หรือกาแฟอุ่นๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้สูบฉีดเลือดดีขึ้น หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ทำให้มีความสุข ประเภท VT หมวด VT
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า มีความกระตือรือร้น ประเภท VI หมวด VI
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า สถานที่ที่อบอุ่น ประเภท N หมวด N
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ที่เป็นมิตร, ที่มีไมตรีจิต ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า มีความเป็นมิตร, มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ ประเภท VI หมวด VI
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ที่มีความกระตือรือร้น ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง) ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า การทำให้อุ่นขึ้น ประเภท N หมวด N
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ที่ทำให้อุ่น, ที่ป้องกันความหนาวเย็น ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า อุ่นขึ้น ประเภท VI หมวด VI
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ที่โกรธได้ง่าย, ที่อารมณ์เสียง่าย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • warm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warm แปลว่า ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง ประเภท ADJ หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "warm"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"