ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "pacify"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pacify

    ความหมายตรงข้ามกับ agitate

    ความหมายตรงข้ามกับ agitate

    Listen to voicemalefemale