คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ascend

ตรงข้ามกับ descend

หมวดหมู่ descend

EN-TH Dictionary ascend แปลว่า:

  1. (vi) ขึ้น, ขึ้นสูง

  2. (vt) ปีน, ปีนขึ้น

  3. (vt) รับตำแหน่ง, ขึ้นครองราชย์

  4. (vt) เคลื่อนที่ไปยัง

 ภาพประกอบ

  • ascend เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน ascend ตรงข้ามกับ descend หมวด descend

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

accept accident achieve admit advance after amateur angel argue arrive arrogant

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ascend"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่