ภาษาอังกฤษ

accept

VI

แปลว่า รับคำเชิญ

Posted on by Admin

แปลว่า รับภาระ, รับช่วง, รับเอา

Posted on by Admin

V

แปลว่า รับ

ตัวอย่าง คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่

เพิ่มเติม มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า อ้าแขน

ตัวอย่าง บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ

Posted on by Admin

แปลว่า ตอบรับ

ตัวอย่าง เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

เพิ่มเติม ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า รับได้

ตัวอย่าง แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้

Posted on by Admin

แปลว่า ตอบรับ

ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว

เพิ่มเติม แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า สยบ

ตัวอย่าง นิสิตนักศึกษาพากันสยบอยู่แทบเท้าของท่าน และยกย่องท่านว่าเป็นศาสตราจารย์ชั้นยอดเยี่ยมคนหนึ่ง

เพิ่มเติม ยอมให้

Posted on by Admin

แปลว่า ตอบรับ

ตัวอย่าง เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

เพิ่มเติม ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า ตอบรับ

ตัวอย่าง เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

เพิ่มเติม ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ยอมทน

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ผ่านกระบวนการ

Posted on by Admin

แปลว่า รับคำเชิญ

Posted on by Admin

แปลว่า รับ, ยอมรับ, รับเอามา

Posted on by Admin

แปลว่า ต้อนรับ, ยอมรับเข้ากลุ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า เชื่อ, ยอมรับว่าจริง

Posted on by Admin

แปลว่า รับภาระ, รับช่วง, รับเอา

Posted on by Admin

แปลว่า เห็นด้วย, เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม

Posted on by Admin

แปลว่า ยอมรับการตำหนิ, รับผิดชอบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รับ หมายถึง:

 1. ก. ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้ เช่น รับของ รับเงิน, ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งมาให้ เช่น รับจดหมาย รับพัสดุภัณฑ์, ไปพบ ณ ที่ที่กำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือพาไปสู่ที่พัก, ต้อนรับ, เช่น ฉันไปรับเพื่อนที่ดอนเมือง ประชาชนไปรับนายกรัฐมนตรีกลับจากต่างประเทศ, โดยปริยายใช้แก่นามธรรมก็ได้ เช่น รับศีล รับพร; ให้คําตอบที่ไม่ปฏิเสธ เช่น ตอบรับ รับเชิญ, ยอมสารภาพ เช่น รับผิด; ตกลงตาม เช่น รับทํา; คล้องจอง เช่น กลอนรับสัมผัสกัน; เหมาะเจาะ, เหมาะสม, เช่น หมวกรับกับหน้า; ขานตอบ เช่น กู่เรียกแล้วไม่มีคนรับ โทรศัพท์ไม่มีผู้รับ; ต้าน เช่น รับทัพ รับศึก; ต่อเสียง เช่น ลูกคู่ร้องรับต้นบท.

พจนานุกรมไทย สยบ หมายถึง:

 1. [สะหฺยบ] ก. ซบลง, ฟุบลง, เช่น สยบอยู่แทบเท้า; แพ้ เช่น เขายอมสยบอย่างราบคาบ, ทําให้พ่ายแพ้ เช่น พระพุทธเจ้าสยบมาร.

 ภาพประกอบ

 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept
 • accept

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "accept แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"